SoCalGas - Additional Languages
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Additional Languages

To help provide information to our customers, the following information about our services is available in these languages:
عربي, հայերեն, 中文, Hmoob, فارسی, ភាសាខ្មែរ, 한국의, Rусский, Español, Tagalog, ไทย, Tiếng Việt

عربي   հայերեն   中文

معلومات خاصة بمتحدثي اللغة العربية

 

Տեղեկություն հայերեն խոսացող հաճախորդների համար

 

爲講中文的客戶提供的資訊

         
Hmoob   فارسی   ភាសាខ្មែរ

Ncauj lus qhia rau cov neeg hais lus Hmoob

 

اطلاعا ت برای مشتريان فارسی زبان

 

ពត៌មានសំរាប់​ខ្មែរ​អតិថិជន​របស់យើង​និយាយបាន។

         
한국의   Rусский   Español

한국어 사용 고객들을 위한 안내

 

Информация для русскоговорящих клиентов

 

Información para nuestros clientes de habla hispana

         
Tagalog   ไทย   Tiếng Việt

Impormasyon para sa mga kustomer na nagsasalita ng wikang Tagalog

 

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่พูดภาษาไทย

 

Thông tin dành cho khách hàng nói tiếng Việt