SoCalGas - Additional Languages
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Additional Languages

To help provide information to our customers, the following information about our services is available in these languages:
عربي, հայերեն, 中文, Hmoob, فارسی, ភាសាខ្មែរ, 한국의, Rусский, Español, Tagalog, ไทย, Tiếng Việt

اللغة العربية   Հայերեն   فارسی

معلومات خاصة بمتحدثي اللغة العربية

 

Տեղեկություն հայերեն խոսացող հաճախորդների համար

 

اطلاعا ت برای مشتريان فارسی زبان

         
Hmoob   ភាសាខ្មែរ   한국어

Ncauj lus qhia rau cov neeg hais lus Hmoob

 

ពត៌មានសំរាប់​ខ្មែរ​អតិថិជន​របស់យើង​និយាយបាន។

 

한국어 사용 고객들을 위한 안내

         
Русский   Tagalog   正體中文

Информация для русскоговорящих клиентов

 

Impormasyon para sa mga kustomer na nagsasalita ng wikang Tagalog

 

爲講中文的客戶提供的資訊

         
ภาษาไทย   Tiếng Việt   Español

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่พูดภาษาไทย

 

Thông tin dành cho khách hàng nói tiếng Việt

 

Información para nuestros clientes de habla hispana