SoCalGas - Quỹ Hỗ Trợ Chi Phí Gas
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Quỹ Hỗ Trợ Chi Phí Gas

Quý vị có cần hỗ trợ thanh toán hóa đơn khí đốt của quý vị không?

Trong những tháng mùa đông, các khách hàng đủ tiêu chuẩn và gặp khó khăn về việc thanh toán hóa đơn gas có thể được trợ giúp thông qua Quỹ Hỗ Trợ Chi Phí Gas (Gas Assistance Fund, hay GAF).

Chương trình hữu ích này có thể cấp cho quý vị--hoặc người quen của quý vị--một khoản trợ cấp một lần trị giá bằng hóa đơn gas, nhưng không vượt quá $100.1

Chương trình này, có hiệu lực từ giữa tháng Hai đến tháng Năm năm 2013, là nỗ lực hợp tác giữa Southern California Gas Company (SoCalGas) và United Way of Greater Los Angeles, một tổ chức hiện đang hợp tác với 80 đến 100 tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận tại cộng đồng địa phương.

Quý vị có đủ điều kiện để được giúp đỡ qua quỹ GAF không?

Để đủ điều kiện tham dự GAF, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  •  
  • Đương đơn yêu cầu trợ giúp phải đứng tên trên hóa đơn khí đốt
  • Địa chỉ trên hóa đơn phải là địa chỉ cư trú chính của đương đơn.
  • Đương đơn không được nộp đơn xin nhiều hơn định mức trợ cấp tối đa của GAF trong năm diễn ra chương trình này.
  • Đương đơn phải tuân thủ các hướng dẫn về thu nhập liệt kê bên dưới:

Số thành viên
trong gia đình
 
Tổng thu nhập hàng năm của gia đình* không vượt quá 
1-2 $31,860
3 $40,180
4 $48,500
5 $56,820
6 $65,140
7 $73,460
8 $81,780
Đối với mỗi thành viên thêm vào hộ gia đình quý vị, hãy cộng thêm vào $8,320 .
* Tính luôn tất cả các nguồn thu nhập hiện tại trước khi trừ đi các khoản giảm trừ của gia đình.

Các hướng dẫn về thu nhập này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu, 2015 đến ngày 31 tháng Năm, 2016.

Nộp đơn xin trợ cấp một lần của GAF

Để nộp đơn xin trợ cấp GAF, vui lòng liên lạc tổ chức đối tác phi lợi nhuận tại nơi quý vị cư trú. Danh sách các tổ chức đối tác hiện đăng tại Danh Sách Cơ Quan Đối Tác GAF của United Way.*

Hãy giúp bạn bè hoặc hàng xóm giữ ấm qua mùa đông này bằng cách quyên góp cho GAF

Từ năm 1983, Quỹ Hỗ Trợ Chi Phí Gas đã dùng các khoản quyên góp hào phóng để giúp hơn 186,000 cư dân thiệt thòi ở Southern California chi trả các hóa đơn gas thiên nhiên mùa đông. Hơn 14.5 triệu USD đã được giải ngân qua chương trình này.

Hãy quyên góp ngay -- và tạo sự khác biệt!

Bất cứ ai cũng có thể trợ giúp chương trình ý nghĩa này, do đó vui lòng cân nhắc việc quyên góp được giảm thuế trực tuyến qua trang web của United Way* hoặc thư gửi qua đường bưu điện.


1 Chương trình này hoạt động được nhờ các khoản quyên góp hào phóng của nhân viên, cổ đông và người đóng thuế của chúng tôi. Các khoản quyên góp của cổ đông vào Quỹ Hỗ Trợ Chi Phí Gas (GAF) không tác động lên giá gas. Trong chu kỳ hoạt động của chương trình gần đây nhất, GAF đã giải ngân được $1,265,507 cho 14,857 hộ gia đình; đã cấp các khoản trợ giúp chi trả hóa đơn gas trị giá bình quân $85.00. Xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp và giúp chương trình quan trọng này được thành công!
2 Quỹ được cấp theo kiểu người đến trước được giúp trước cho khi cạn quỹ.
3 Tính luôn tất cả các nguồn thu nhập hiện tại trước khi trừ đi các khoản giảm trừ của gia đình. Các mức giới hạn về thu nhập này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu năm 2015 đến ngày 31 tháng Năm năm 2016.
* Khi nhấp vào đường liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi trang socalgas.com và được chuyển hướng tới trang web của nhà cung cấp bên thứ ba, không phải thành viên của Southern California Gas Company. Các Điều Khoản và Điều Kiện và Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên trang web đó sẽ được áp dụng.

Mục Quyên Góp

Quý vị có thể quyên góp giảm thuế trực tuyến hoặc qua thư gửi bằng bưu điện:

Địa chỉ thư tín:
United Way Gas Assistance Fund
File 56826
Los Angeles, CA 90074-6826

Nếu có thắc mắc, quý vị vui lòng gọi số:

Để biết thêm thông tin về chương trình này, vui lòng gọi số:

Tiếng Anh 1-877-238-0092

Español 1-800-342-4545

國語 1-800-427-1429

粵語 1-800-427-1420

한국어 1-800-427-0471

Tiếng Việt 1-800-427-0478

Ngôn ngữ khác 1-888-427-1345

Số Máy dành cho Người Khiếm Thính (TDD)
1-800-252-0259